Yu Kurosaki

Yu Kurosaki R2/SG2 steel Hammered Japanese Chef’s Santoku Knife 180mm

$289.00